ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายปริญญา ชัยเวทย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงด้านวิศวกรรมและด้านเกษตร ในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนายตันติพงศ์ นิกรเทศ ประธานสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4