วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายเศรษฐา ขันตี อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายปิติกร ประทุมชาติ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการกิจการดูดทราย ในพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสุริย รุ่งเรือง 2. นายปฐม โคทินวัฒน์ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมคอนกรีตอัดแรง 4. นายประจักษ์ สมเสถียร 5. บริษัท อักษรวารี จำกัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535