วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐา ขันตี อุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมฯ