คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.09.2564
5

วิทยากรฯ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.09.2564
3

ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม สำหรับการตรวจติดตาม และกำกับดูแลในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.09.2564
5

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปการผลิต(ยางพารา)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

22.02.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

01.02.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าก่อสร้างอาคาร สนง.อุตสาหกรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16.09.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

16.08.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02